Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Včelařský kroužek

Včelařský kroužek

Milí žáci,

již delší dobu ve mně klíčí myšlenka založit při našem gymnáziu kroužek, ve kterém by se mohli setkávat mladí lidé s hlubším zájmem o přírodu a život v ní. Nemělo by jít o další předávání teoretických poznatků z knih a učebnic, ale spíše o praktickou činnost, která by mohla žáky provázet celým jejich životem. Zároveň by bylo skvělé, kdyby se jednalo o aktivitu, která je moderní, atraktivní a smysluplná. Myslím si, že všechna tato kritéria splňuje obor, kterému se věnuji již pátým rokem a se kterým trávím velkou část svého volného času. Ti z vás, s nimiž se setkávám při hodinách biologie, již jistě tuší, že se bude jednat o

VČELAŘSKÝ KROUŽEK.

Velké množství přípravných kroků již bylo učiněno. Mám souhlas pana ředitele. Podařilo se mi domluvit krásnou rozlehlou zahradu nedaleko naší školy, kde by mohly být naše úly umístěny. Dokonce se objevil i první sponzor, který by chtěl pomoci s nákupem včelařských potřeb. Nicméně, zcela zásadním bodem bude pohled Vás – studentů. Zda-li i vy budete cítit, že Vás tato problematika zajímá a mohla by Vám přinést nějaký užitek. Zda ve svém volném čase jste schopni a ochotni nalézt volný prostor pro další aktivitu. Zda jste ochotni učit se novým věcem a praktickým dovednostem.

Co by mělo být náplní kroužku?

  • biologie včely medonosné a včelího společenstva
  • péče o včelstvo v průběhu roku
  • získávání a zpracování včelích produktů
  • v případě zájmu účast na včelařských setkáních a soutěžích
  • a mnoho dalšího …

Co se bude očekávat od členů kroužku?

  • pravidelná účast na schůzkách kroužku (pravděpodobně v pátek od 14:00 cca do 16:00)
  • lékařské potvrzení o tom, že žák není alergický na včelí jed
  • menší počáteční investice do ochranných pomůcek (včelařská kukla, rukavice)
  • a mnoho dalšího:-) …

Myslím si, že by členství kroužku nemuselo být limitované tím, zda jste žáky nižšího či vyššího gymnázia, popř. kolik ročníků Vám ještě zbývá do konce studia. Včelařství již odedávna propojuje muže a ženy různého věku, povolání, vyznání a společenského postavení. Hlavními pojítky v něm jsou snaha o větší porozumění přírodním zákonitostem, úcta k životu, pokora a pracovitost.

V případě, že Vás má nabídka zaujala, zapište se, prosím, závazně do tabulky na nástěnce školy.

Jaroslav Kumpošt

1.1.2018, 11:14