Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studenti / STUDENTSKÝ PARLAMENT PŘIVÍTAL NÁVŠTĚVU

STUDENTSKÝ PARLAMENT PŘIVÍTAL NÁVŠTĚVU

Ráno 25. března 2019 proběhlo již jedenácté zasedání parlamentu. Byly předneseny návrhy a poznámky pana školníka, které se týkaly převážně nepořádku v učebnách. Za nejdůležitější bych označil důsledné třídění odpadu do košů na papír a plast, protože pokud nebudou využívány, nazmar přichází veškerá snaha šetřit planetu bezobalovým režimem. V závěru přišel host, Daniel Dostrašil, který je provozovatelem „Zdravého bufíku“ na naší škole. Vyjádřil sympatie studentům a jejich snaze o ochranu životního prostředí a také přednesl několik informací k fungování bufetu. Více si můžete přečíst v zápisu zde nebo na nástěnce v prvním patře!

Za studentský parlament napsal a vyfotografoval Martin Procházka

2.4.2019, 13:30, 4 obrázky


obrázek 3545 obrázek 3544 obrázek 3543 obrázek 3542