Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Projektový den 2019

Projektový den 2019

Středa 26. června 2019 byla na našem ústavu ve znamení tradičního předprázdninového projektu – Ochrana člověka při mimořádných událostech.

Letošní ročník reagoval na připomínky žáků a podněty kantorů z předchozích let a jeho hlavním rysem byla zcela nová koncepce řazení programů. Pro každý ročník byl připraven pouze jeden hlavní tematický okruh s navýšenou časovou dotací. Jednotlivé skupiny (ročníky) nižšího a vyššího gymnázia se na závěr potkaly při společné části věnované sebeobraně. Důležitým kritériem pro všechny části bylo, aby vstupy jednotlivých složek byly co nejvíce praktické.

Přehled jednotlivých stanovišť a jejich zajištění:

  • Prima – dopravní bezpečnost (Policie ČR – Obvodní oddělení Ústí nad Orlicí).
  • Sekunda – první pomoc (Český Červený kříž Ústí nad Orlicí).
  • Tercie – vodní záchrana (Vodní záchranná služba ČČK Pastviny).
  • Kvarta – požární bezpečnost (Sbor dobrovolných hasičů Ústí nad Orlicí a Černovír).
  • 1. ročníky – záchranná služba (Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje).
  • 2. ročníky – armáda (Univerzita obrany v Brně).
  • 3. ročníky – krizové řízení v ÚO (Krizové řízení města Ústí nad Orlicí), evakuační zavazadlo – R. Růžička.
  • Sebeobrana – Brazilské jiu-jitsu (BJJ Česká Třebová).

Z pohledu organizátorů se celá akce jeví jako velmi zdařilá. Všechny spolupracující jednotky nám vyšly max. vstříc a připravený program tak mohl obohatit žáky naší školy o nové znalosti i praktické dovednosti. Tímto patří všem obrovské poděkování. Děkujeme také všem zúčastněným pedagogickým pracovníkům, kteří se velkou měrou zasadili o úspěšný průběh letošního projektového dne.

Jaroslav Kumpošt

28.6.2019, 20:45, 6 obrázků


obrázek 3740 obrázek 3739 obrázek 3738 obrázek 3737
obrázek 3736 obrázek 3735