Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Divadlo a sbor / Nahlížení v Bechyni

Nahlížení v Bechyni

30. celostátní dílna středoškolské dramatiky a mladého divadla, 17.–20. října 2019, Kulturní dům Bechyně

DS Veselé zrcadlo byl nadšen, když se jako náhradník mohl zúčastnit této přehlídky. A proč?

Nahlížení je určeno středoškolským a mladým souborům, jejich členům i dospělým zájemcům o divadelní práci s touto věkovou skupinou a dramatickou výchovu s dospívajícími – vedoucím mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, kteří o práci se souborem zatím jen uvažují.

Nahlížení je ojedinělá akce, která probíhá trochu jinak než běžná divadelní přehlídka nebo dílna. Patří k ní mimo jiné:

  • představení vybraných inscenací mladých divadelních souborů,
  • prezentace rozpracovaných či nedokončených inscenací,
  • moderované diskuse o představeních se členy a vedoucími souborů a přizvanými lektory,
  • dílny založené na samostatné tvůrčí spolupráci mezi účastníky,
  • možnost nahlédnutí „do kuchyně“ ostatních souborů,
  • vzájemná výměna zkušeností a inspirace do další práce,
  • hledání a mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik středoškolského a mladého divadla.

Všechny názory od lektorů a mladých lidí jsou vždy velkým impulsem k práci na inscenaci. I letos nás posunují dál v přemýšlení o našich Velikánech.

Lenka Janyšová

17. října se naše výprava třinácti dramaťáků v čele s Lenkou Janyšovou vydala do Bechyně na divadelní přehlídku Nahlížení.

I Veselé zrcadlo letos vyjelo do Bechyně se svým divadlem poezie s názvem Velikáni, které vzniklo z textů Ernsta Jandla. Nezapojili se do něj ale všichni členové souboru, ale jen šest statečných. Svoje představení odehráli hned ve čtvrtek večer. Únava na nich ale vůbec nebyla znát a dali do svého herectví obrovské množství energie, kterou cítili i diváci a náležitě si ji užívali.

Přehlídka probíhala od čtvrtka do neděle. Za tu dobu jsme měli možnost zhlédnout devět představení, všechna vznikla na základě knižní předlohy. Ale kromě divadel, diskuzí a dílen nás samozřejmě po skončení programu čekaly i naše milované večery u kytary anebo u piva a milé povídání s ostatními soubory.

Za sebe musím říct, že přestože jsem se letos neúčastnila přehlídky jako aktér, odjela jsem domů obohacená o spoustu nových zážitků. Nejen těch divadelních, i noční zpívání v parku nebo společná ranní kafíčka pro mě byla nezapomenutelná.

Markéta Divišová

29.11.2019, 16:04, 16 obrázků


obrázek 3917 obrázek 3916 obrázek 3915 obrázek 3914
obrázek 3913 obrázek 3912 obrázek 3911 obrázek 3910
obrázek 3909 obrázek 3908 obrázek 3907 obrázek 3906
obrázek 3905 obrázek 3904 obrázek 3903 obrázek 3902