Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / ČERVNOVÉ VYTÁČENÍ 2021

ČERVNOVÉ VYTÁČENÍ 2021

Poslední pátek tohoto školního roku (25. 6. 2021) čekala na školní včelařský kroužek sladká odměna za celoroční poctivou práci a péči o naše včelí kamarádky. Na tento den totiž bylo naplánováno naše první letošní medobraní.

Někteří natěšení „fčelaříci“ přišli téměř o hodinu dříve, a tak v čase, kdy měla být celá akce teprve zahájena, bylo vše nezbytné již nachystáno a mohlo se „jít přímo do včel“. Vzhledem k tomu, že ve škole ve stejný den probíhal další velký projekt – workshopy divadelníků, musela být v improvizovanou medárnu opět přetvořena temná koupelna u posilovny. S ohledem na dříve nabyté zkušenosti nás však letos tyto podzemní prostory nerozhodily a vše proběhlo bez komplikací.

Do medobraní se tento rok zapojilo velké množství fčelaříků. Dorazili nováčci i zkušení borci. Organizace celé akce tudíž byla snadná. Z Martina, Bárta, Tadeáše, Matěje a Viktora se stali garanti odvíčkování a práce s medometem. U Jardy si pak všichni zúčastnění vyzkoušeli odebírání medných plástů včelstvům a kontrolu množství vody v medu pomocí refraktometru. Celý tým fungoval skvěle a cca za 3 hodinky bylo vytočeno, vše umyto a opět uklizeno.

Přestože se nám i letos jedno včelstvo vyrojilo, mohli jsme být s celkovým výsledkem letošního medobraní spokojeni. Každý z nás si odnesl několik skleniček medu a zbylo i dosti pro naše podporovatele a dny otevřených dveří.

Celkovou dokumentaci červnového vytáčení medu již tradičně zajistila naše dvorní fotografka Čazan. Kromě všech výše uvedených na jejich přiložených fotkách můžete spatřit další nadšené včelaře – Kryštofa, Marka, Sofču, Marky, Johy, Aničku, Káťu a Káju.

Jaroslav Kumpošt

30.6.2021, 16:59, 12 obrázků


obrázek 4518 obrázek 4517 obrázek 4516 obrázek 4515
obrázek 4514 obrázek 4513 obrázek 4512 obrázek 4511
obrázek 4510 obrázek 4509 obrázek 4508 obrázek 4507