Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Program primární prevence 3.B, 4.B

Program primární prevence 3.B, 4.B

V pondělí, 18. října proběhla ve škole akce v rámci tématu Závislosti, životní styl s názvem Poruchy příjmu potravy.

Úvodní diskusi ve skupinkách nad tématem (bulimie, anorexie a proč) vystřídala informační část o nemocech a příčinách pramenících z nepřijetí od okolí, rodiny, autorit či z přílišného tlaku na výkon (jak v rodině, tak ve škole).

Dle reakcí studentů bylo téma aktuální. Aktivně se zapojovali se svými dotazy. Někteří následně konzultovali konkrétní problémy s lektorem.

Martin Suchomel

20.10.2021, 9:02, 3 obrázky


obrázek 4572 obrázek 4571 obrázek 4570