Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Poslední projektový den v rámci IKAP II

Poslední projektový den v rámci IKAP II

20. 10. 2023 se uskutečnil poslední projektový den se ZŠ Bří Čapků. Tématem se staly Barvy.

Chemicko-fyzikální část probíhala v laboratoři chemie. Pokusy byly zaměřené na rozdělení barviv – chromatografii fixu na křídě a na kruhovém filtračním papíře. Oddělení barevné složky z vodného roztoku metodou filtrace a destilace. A zkoumání světla a jeho rozklad skrze hranoly a vodu.

V učebně informatiky probíhal IT blok – vysvětlení a vyzkoušení barevných modelů – CMYK a RGB – jak se skládají barvy. Žáci si prozkoušeli míchání barev pomocí programu v počítači, papírový spektroskop, tisk pod mikroskopem, světelné míchaní stíněním folie.

Cílem celého projektu byla také vzájemná spolupráce gymnázia a základních škol na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností. Naše gymnázium spolupracovalo se třemi základními školami – ZŠ a MŠ Libchavy, ZŠ Komenského a ZŠ Bří Čapků Ústí nad Orlicí. Projekt byl zaměřen na oblast chemie a fyziky a také IT.

Díky ochotě a aktivitě učitelů se účastnit tohoto projektu naše škola získala spektrofotometr, destilační přístroj, polarimetr, dataprojektor a vybavení učebny VT novými počítačovými stanicemi a notebooky pro výuku chemie.

Lenka Janyšová

29.10.2023, 13:45, 8 obrázků


obrázek 6039 obrázek 6038 obrázek 6037 obrázek 6036
obrázek 6035 obrázek 6034 obrázek 6033 obrázek 6032