Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Soutěže a olympiády / Celostátní dějepisná soutěž

Celostátní dějepisná soutěž

Ve čtvrtek 24. listopadu 2011 se v prostorách Ekonomické fakulty Západočeské univerzity v Chebu uskutečnil již XX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií. Tuto prestižní soutěž, která je v republice ojedinělá, pořádá Gymnázium Cheb pod vedením profesora Miroslava Stuláka. Do příprav chebského klání se každo- ročně zapojuje řada osobností, např. děkan Filozofické fakulty Univerzity Pardubice Petr Vorel nebo přední čeští historici Zdeněk Beneš, Petr Čornej a Josef Žemlička. V letošním roce přijel dokonce studenty podpořit i publicista a ústecký rodák Stanislav Motl, známý český chirurg Pavel Pafko či předseda Senátu Milan Štěch.

Téma „Od válečné pohromy k vrcholům barokní kultury“ (1618–1740) nastudovalo 73 družstev z celé republiky, přítomny byly i 2 týmy ze Slovenska (Když jsme jeli do Chebu v roce 2007 poprvé, soupeřili jsme s 60 gymnázii.). Ústecké gymnázium reprezentovala Lucka Kalousková (8.B), Jenda Mareš (6.B) a Honza Procházka (6.B). V tvrdé konkurenci obsadili 8. místo.

Dlouhé hodiny, dny a měsíce tvrdých příprav, hledání v pramenech, ověřování faktů je sice náročné, ale přináší nejen znalosti, nýbrž i pocit uspokojení, že „jsme něco dokázali“.

Velký dík, Lucko, Jendo a Honzo!

Jiřina Doležalová

19.12.2011, 8:13, 1 obrázek


obrázek 334