Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Přijímací řízení 2013

Přijímací řízení 2013

Vyhlašujeme 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2013/14.

Plánujeme otevřít jednu třídu osmiletého studia a jednu třídu čtyřletého studia. Do obou oborů přijmeme po 30 uchazečích. Podrobná kritéria, formulář přihlášky a úplné znění vyhlášky o přijímacích zkouškách viz Přijímací řízení.

Důležité termíny:

  • Podání přihlášek: do 15.3. 2013. (rozhodující je datum doručení do školy)
  • Přijímací zkoušky (1. kolo): 22.4 nebo 23.4.2013 dle výběru uchazeče

Testy pro přijímací řízení zajišťuje společnost SCIO (Více informací o podobě, obsahu a náročnosti testů u přijímacích zkoušek se můžete dozvědět na internetových stránkách www.scio.cz).

Čtyřleté studium: český jazyk (45 min., max. 40 bodů), matematika (60 min., 30 bodů), obecné studijní předpoklady (60 min., 60 bodů), celkem max. 130 bodů

Osmileté studium: Obecné studijní předpoklady (60 min., 60 bodů)

Nutnou podmínkou přijetí je splnění bodového limitu z testů:

4-leté: 1. kolo: minimálně 58 bodů ze 130 možných, další kola 53 b

8-leté: 1. kolo min. 30 b ze 60, další kola 28 b.

Prospěch ZŠ se zohlední až po splnění minimálního limitu.

Mgr. Marek Hoffmann

3.1.2013, 11:24