Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Zveme k přijímacím zkouškám

Zveme k přijímacím zkouškám

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány na adresy zákonných zástupců přihlášených studentů dne 1. 4. 2014.

Zkoušky proběhnou ve dnech 22. a 23. 4. 2014 podle výběru uchazeče na přihlášce. Zájemci o čtyřleté studium budou začínat v obou dnech v 8 hodin, zájemci o osmileté studium až v 9:20.

Mgr. Marek Hoffmann

1.4.2014, 14:18