Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Výsledky přijímacího řízení 2014/15

Výsledky přijímacího řízení 2014/15

Výsledky prvního kola přijímacího řízení najdete v připojených souborech.

Přijatým uchazečům blahopřejeme. Svůj zápisový lístek odevzdejte do kanceláře školy co nejdříve (lhůta 10 pracovních dnů). Rozhodnete-li se pro jinou školu, informujte nás neprodleně na 465 568 511 nebo gymuo@gymuo.cz. Děkujeme.

Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů, kteří splnili nutný bodový limit, mohou být ještě v rámci prvního kola přijati na základě podaného odvolání, pokud někdo z přijatých neodevzdá zápisový lístek. Vzor odvolání naleznete mezi připojenými soubory. (Odvolání je možné podat až po převzetí rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dní!)

Pro čtyřleté studium bude s největší pravděpodobností vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Sledujte webové stránky.

Mgr. Marek Hoffmann

24.4.2014, 9:56, 5 souborů

Soubory ke stažení

odvolání_NAVRH_2014.docx17.8 kB2090 stažení
4_lete_prijati_web.pdf181.6 kB2188 stažení
8_lete_prijatil_web.pdf183 kB2244 stažení
4_lete_final_web.pdf391.8 kB2733 stažení
8_lete_final_web.pdf395.8 kB2802 stažení