Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Druhé kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení

Vzhledem k volné kapacitě ve čtyřletém oboru 79–41-K/41 Gymnázium ředitel vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.

Přihláška uchazeče pro druhé kolo přijímacího řízení musí být doručena na Gymnázium Ústí nad Orlicí do 7. 5. 2014 na předepsaném formuláři. Prospěch a potvrzení příslušnou základní školou doloží jen uchazeči, kteří na naši školu nepodali přihlášku v 1. kole.

Uchazeč může ve druhém kole přijímacího řízení uplatnit výsledek přijímacích testů z předešlého kola, pokud celkem získal alespoň 53 bodů. V tom případě doloží spolu s přihláškou kopii zprávy pro uchazeče z prvního kola podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem. Pokud uchazeč testy nekonal nebo nebude chtít uplatnit výsledek z předešlého kola, bude mu umožněno testy vykonat v termínu 20. 5. 2014. V tom případě uchazeč obdrží písemnou pozvánku k vykonání přijímací zkoušky společně s dalšími informacemi nejpozději 7 dní před jejím konáním.

Mgr. Marek Hoffmann

28.4.2014, 13:06, 2 soubory

Soubory ke stažení

Prihlaska_SS_denni_2_kolo.xlsx23 kB2003 stažení
2_kolo_Přijímací kritéria pro šk.rok 2014-15_GyUO.pdf296.8 kB2111 stažení