Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Seminář věnovaný krasu a pseudokrasu završil projekt ústeckého gymnázia

Seminář věnovaný krasu a pseudokrasu završil projekt ústeckého gymnázia

Gymnázium Ústí nad Orlicí bylo po více než dva roky zapojeno do projektu Evropské unie s názvem Kras a pseudokras ve výuce přírodovědných předmětů. V rámci projektu navštívili studenti gymnázia během exkurzí mnoho zajímavých míst, vyslechli přednášky odborníků na různá témata a v neposlední řadě pracovali s novými přístroji (např. mikroskopy) zakoupenými do školy v souvislosti s projektem.

Ve čtvrtek 2. 10. 2014 proběhl v Malé scéně v Ústí nad Orlicí celodenní závěrečný seminář, na kterém byl představen výukový materiál pro školy zpracovaný v rámci projektu (brožura pro studenty, metodická příručka, DVD s prezentacemi pro výuku biologie, zeměpisu a chemie). Více než 100 účastníků semináře, mezi nimiž se vždy na jedné přednášce vystřídali i žáci obou devátých tříd ZŠ Komenského, vyslechlo kromě informací o vlastním projektu také přednášky odborníků o veřejnosti přístupných jeskyních u nás, ochraně přírody na Pálavě a také o krasu Bulharska a jeho využití při výuce. Kromě učitelů škol z regionu, vybraných studentů ústeckého, žamberského a letohradského gymnázia se semináře zúčastnili také zástupci odborné veřejnosti. Jednalo se o seminář s mezinárodní účastí – o krasu Bulharska přednášeli kolegové z Bulharské akademie věd. Na seminář zavítala i náměstkyně hejtmana Pardubického kraje odpovědná za školství Ing. Jana Pernicová.

Závěrem snad bude vhodné upřesnit význam termínů kras a pseudokras, pod kterými si ne všichni čtenáři představí něco konkrétního. Kras je území tvořené rozpustnými horninami (u nás obvykle vápencem), kde vznikají krasové jevy (např. krápníkové jeskyně). Nejvýznamnějším krasovým územím u nás je Moravský kras.

Pseudokras je naopak tvořen nekrasovými horninami. Jeskyně v něm mohou vznikat také, mají však charakter úzkých puklin a postrádají krápníkovou výzdobu. Česká republika je velmi bohatá především na pseudokras v pískovcích (pískovcová skalní města). Pseudokras nacházíme i v těsné blízkosti Ústí nad Orlicí.

Učitelé ze škol v regionu, kteří se nezúčastnili semináře a mají zájem o vytvořené výukové materiály, se mohou obrátit e-mailem na Gymnázium Ústí nad Orlicí a vyžádat si jejich zaslání (kontakt: Jana Vosyková – vosykova@gymuo.cz). Více informací o projektu i výukových materiálech lze nalézt na webových stránkách projektu. Materiály jsou též k dispozici v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí.

Hynek Skořepa, garant projektu

6.10.2014, 13:16, 2 obrázky


obrázek 1321 obrázek 1320