Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Projekt Edison na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí

Projekt Edison na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí

V týdnu po jarních prázdninách (23.2. – 1.3. 2015) se naše gymnázium účastní projektu EDISON (videoreportáž OIK). Garantem projektu je mezinárodní studentská organizace AIESEC. Šest zahraničních vysokoškoláků stráví týden v Ústí.

Během dnů školního vyučování každý stážista představuje v našich třídách sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své země. Celkem proběhne 55 dvouhodinových besed. Stážisti jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty na různá témata, hrají hry atd. Studenti a žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět ke změně.

Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.

Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát se odlišného. Jsme přesvědčeni, že účast v projektu bude pro naše žáky velmi přínosná.

Naše škola přislíbila zajistit šest ochotných hostitelských rodin, které by poskytly příchozím na týden ubytování. Úkolem hostitelů bude zabezpečit studentům nocleh od neděle 22. 2. do neděle 1. 3. 2015, snídaně a večeře. Během dne bude o hosty postaráno ve škole.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel

12.2.2015, 18:55, 14 obrázků


obrázek 1535 obrázek 1533 obrázek 1532 obrázek 1531
obrázek 1530 obrázek 1529 obrázek 1526 obrázek 1501

Ricardo v 1.A

obrázek 1497 obrázek 1496 obrázek 1495 obrázek 1494
obrázek 1493 obrázek 1492