Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Dálkový průzkum Země

Dálkový průzkum Země

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se uskutečnila na našem gymnáziu přednáška zaměřená na metody dálkového průzkumu Země a jejich využití při výzkumu zemského povrchu, mimo jiné též krasových a pseudokrasových oblastí. Přednáška proběhla v rámci udržitelnosti projektu Kras a pseudokras ve výuce, účastnili se jí studenti tříd kvarta (4.B) a kvinta (5.B).

Přednáška, která měla původně proběhnout již v listopadu loňského roku v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky, byla z důvodu nemoci přednášejícího přesunuta právě na letošní duben.

Přednášejícím byl RNDr. Jan Klimeš, PhD. Z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR v Praze. Ten nejdříve v učebně fyziky zasvěceně pohovořil ke shromážděným studentům o možnostech sledování zemského povrchu z větší vzdálenosti. Díky leteckým a později družicovým snímkům získávají vědci již od první poloviny 20. století řadu zajímavých informací, které jsou ze země špatně registrovatelné. Mluvil také o zpracování a vyhodnocení získaných údajů.

Po přednášce následovala krátká ukázka práce s bezpilotním letounem (tzv. dronem) před školou. Bohužel kvůli větru nemohl dálkově řízený letoun vystoupat nad školní budovu, jak jsme původně předpokládali. Vznikl tedy alespoň snímek našich studentů.

Myslím, že šlo o pro studenty zajímavou ukázku, že drony, o jejichž využití ve válečných konfliktech např. na Blízkém východě slýchají ve sdělovacích prostředcích, mohou být určeny také k mírovým účelům. Nezbývá než si přát, aby možností mírového využití dronů přibývalo a naopak případů válečného využití ubývalo.

Hynek Skořepa

28.4.2015, 14:00, 2 obrázky


obrázek 1594 obrázek 1593