Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Zpráva o pobytu žáků ve Velké Británii

Zpráva o pobytu žáků ve Velké Británii

Poznávací zájezd se konal od soboty 26. 9. do pátku 2. 10. 2015 v rámci Výzvy 56 (Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky).

Dvacet studentů a studentek různých ročníků Gymnázia Ústí nad Orlicí společně se dvěma pedagogy jelo poznávat krásy, jazyk, kulturu a životní styl obyvatel jižní části Anglie.

Ubytování bylo zajištěno v rodinách ve městě Hastings. Studenti bydleli po dvojicích, případně po trojicích přímo v rodinách, kde dostávali také stravu. Snídaně většinou ve formě kontinentální, balíček na cestu místo oběda a teplou večeři opět v daných hostitelských rodinách. (Úroveň péče v rodinách byla jako vždy velice rozdílná. Někde na ně čekala láskyplná vstřícnost a zájem o hosty, jinde si vyzkoušeli zjednodušenou formu od ubytování, přes stravu, až po nezájem rozvíjet s ubytovanými obsáhlejší dialog). Problémy s porozuměním v rodinách neměl nikdo a rodiny si naše žáky velice pochvalovaly.

Vzdělávací náplní zájezdu ve třech po sobě jdoucích dnech byla pravidelná návštěva místní jazykové školy, kde probíhala dopolední výuka ve skupinách podle úrovně jazykových dovedností studentů (rozřazovací test při úvodu studia). Ve většině hodin měli řešit ústní úkoly, často hravou formou, která sloužila k tomu, aby vyučující přiměl k dialogu co možná největší počet diskutujících. Výuka se všem moc líbila.

V odpoledních hodinách byl vždy v programu výjezd za poznáním blízkého či vzdálenějšího okolí města Hastings (např. nejvyšší křídové útesy Británie, město Brighton s nejstarším Ocenáriem v Evropě, městečko Battle spojené s historií země a vývojem jazyka, hrad v přístavním městě Dover a hlavně návštěva nejznámějších památek Londýna v prvním a posledním dnu pobytu na britských ostrovech).

Mladá delegátka cestovní kanceláře přispěla svou vstřícností, ochotou i zkušeností k hladkému průběhu celého zájezdu, během kterého vznikla nová přátelství. Nejednalo se o přátelství pouze mezi našimi žáky, ale o přátelství se studenty Gymnázia Poděbrady. Tato škola nám byla náhodně přidělena pro cestu a celou dobu pobytu v zahraničí.

Závěrem je třeba zdůraznit důležitost takovýchto možností cestovat, protože zejména mladí lidé si mnohdy až v zahraničí uvědomí hodnoty, které v domácím prostředí bezpečí rodiny považují za samozřejmé. Také získali větší míru jistoty v mluvené angličtině a hlavně sebeuspokojení z poznání, že jim rodilí mluvčí rozumí.

Dana Holubářová

19.10.2015, 8:21, 20 obrázků


obrázek 1756 obrázek 1755 obrázek 1754 obrázek 1753
obrázek 1752 obrázek 1751 obrázek 1750 obrázek 1749
obrázek 1748 obrázek 1747 obrázek 1746 obrázek 1745
obrázek 1744 obrázek 1743 obrázek 1742 obrázek 1741
obrázek 1740 obrázek 1739 obrázek 1738 obrázek 1737