Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2016/2017

Nabídka nepovinných předmětů pro školní rok 2016/2017

  1. Zájemci se zapíší čitelně (PŘÍJMENÍ + TŘÍDA) do seznamu na hlavní nástěnce ve škole.
  2. Po přihlášení je docházka do předmětu povinná po celou dobu.
  3. Více informací podají uvedení kontaktní učitelé.
  4. Uzávěrka 10. 6. 2016.

Sborový zpěv (Ba), jednoletý předmět pro všechny třídy, 1× 2h týdně středy 14:20–15:55 hod.

Dramatická výchova (Ja), jednoletý předmět ve dvou úrovních, (1) pro současné 1.B-3.B 1× 1h týdně pondělí 14:20–15:05 hod. (bude upřesněno), (2) 1.A-4.A, 4.B-8.B 1× 2h týdně pátky 14:00–15:30 hod.

Deskriptivní geometrie (Mt), jednoletý předmět pro současné 1.A a 5.B, 2× 1h týdně 7:10–7:55 hod. (bude upřesněno)

Italský jazyk (Bv), dvouletý předmět pro současné 1.A, 5.B, 2.A, 6.B, 2× 1h týdně pondělí a čtvrtek 15:05–15:55 hod.

Španělský jazyk (Bv), stávající skupina pokračuje 2. rokem, středy 13:45–15:15 hod., nová skupina pro začátečníky ze všech tříd (na 2 roky), pátky 13:45–15:15 hod.

Latina (Bv), stávající skupina pokračuje 2. rokem (úterý 7:10–7:55 hod.), nová skupina se neotvírá

Petr Borovička

26.5.2016, 11:45