Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Studium / Informace k přijímacím zkouškám

Informace k přijímacím zkouškám

Všichni uchazeči obdrželi pozvánku k jednotné zkoušce, v níž je uvedeno datum konání zkoušky včetně celostátně jednotného časového harmonogramu. Pozvánku si přinesou s sebou ke zkouškám.

Budova gymnázia bude pro uchazeče přístupná vždy od 8:00 hodin hlavním vchodem z ulice T. G. Masaryka. Testy budou žáci psát v učebnách 3. poschodí, jmenovité seznamy budou viset u dveří do učebny. Zahájení v učebnách je v 8:30 hodin.

V průběhu testů je případným doprovázejícím osobám pobyt v poschodí striktně zakázán. V době přestávky mezi testem z matematiky a českého jazyka (tj. od 9:55 do 11:45) mohou uchazeči zůstat v přidělené učebně či na chodbě 3. poschodí. S doprovodem však také mohou opustit budovu školy a vrátit se až na druhý test.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 2. května odpoledne na webu školy.

Mgr. Marek Hoffmann, ředitel školy

6.4.2017, 14:49