Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Sponzoři školy

Děkujeme našim sponzorům

Srdečně děkujeme všem pravidelným i jednorázovým sponzorům za podporu vzdělávání a aktivit na naší škole:

  • Městu Ústí nad Orlicí děkujeme za každoroční grantové příspěvky na školní projekty (v roce 2023 jsme obdrželi 21 tis. Kč na školní projekty a dalších 10 tis. na údržbu školního hřiště; v roce 2022 nám byla přiznána částka 10 tis. Kč; v roce 2021 to bylo v souvislosti s výročím 75 let školy dokonce 70 tis. Kč; v roce 2020 částka 36 tis. Kč, v roce 2019 se jednalo o 32 tis. Kč; v roce 2018 ve výši 30 tis. Kč; v roce 2017 šlo o 31 tis. Kč,v roce 2016 podpora 45 tis. Kč).
  • Společnosti M Projekt CZ s.r.o. za dlouhodobou podporu při tisku školního časopisu Gymplák
  • Oslavy 70. let založení Gymnázia v Ústí nad Orlicí podporují: Město Ústí nad Orlicí; ACE Trade spol. s r.o.; MUDr. Vlastimil Koditek – Dětská kardiologická ambulance CQT s.r.o.; MUDr. Pavel Skalický a MUDr. Aleš Ráček GYNCENTRUM SARA s.r.o.; Pavel Haupt – Ovocné a okrasné školky; MUDr. Jiřina Slezáková – Gynekologická ambulance Letohrad s.r.o.; Jan Šilar – Welding progress; MUDr. Jan Skotálek; Silvita s.r.o.; Agile spol. s r.o.; Mgr. Jiří Holubář; Oustecké nádraží, s. r. o.; INVESTA UNI, spol. s r.o.
  • manželům Blaškovým – poskytnutí posilovacího stroje (2016)
  • společnosti Rieter CZ s.r.o. – za podporu úspěšných reprezentantů v matematických, logických a přírodovědných soutěžích (2016)
  • panu Jiřímu Holubářovi – za finanční dar 5 tis. Kč (2017), za pořízení žíněnek do tělocvičny (2015)
  • České spořitelně, a.s. za použité PC stanice, kterými byly vybaveny kabinety učitelů a jedna učebna
  • firmám a jednotlivcům, kteří podpořili projekt Austrálie 2013: Česká spořitelna, a.s., Montpur, Zalstav, Agrostav, Choceňská mlékárna, autodoprava Martin, knihkupectví Ambrosia
  • panu Petru Pinkasovi za zajištění odvětrávacího systému v laboratoři chemie

Petr Borovička

2.9.2013, 8:20