Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Zahraničí / Francie

Francie

Projekt výměnných pobytů ve Francii je zaměřen na studenty, kteří se učí francouzský jazyk. Jedním ze základních úkolů je motivovat žáky ke studiu cizích jazyků, vést je k praktickému využívání svých jazykových dovedností, k poznávání života země, kde je tento jazyk jazykem mateřským, navázat nová přátelství a seznámit se s historií a současným rozvojem jednoho ze 22 regionů Francie, který se jmenuje Lotrinsko.

Výměnné pobyty studentů Gymnázia Ústí nad Orlicí a Lycée Teyssier ve francouzském městě Bitche pořádáme už od roku 1995. Probíhají vždy ve dvouletém intervalu. Mezi oběma školami byla již v roce 1993 navázána družba, která byla oficiálně potvrzena francouzským a českým ministerstvem školství.

Do projektu jsou zapojováni studenti druhých a třetích ročníků a odpovídajících ročníků osmiletého studia. V lednu naši studenti dostávají dopisy od francouzských spolužáků. Své korespondenty si vybírají podle zájmů a jazykových znalostí. Vzájemná korespondence pak probíhá většinou prostřednictvím elektronické pošty.

Projekt je rozdělen do dvou částí:

Pobyt v České republice – květen

Během pobytu v České republice bydlí francouzští studenti v rodinách svých českých spolužáků. Do programu jsme zařadili návštěvu školy, vyučovacích hodin podle vlastního výběru a sportovní aktivity – výlet na Andrlův chlum a závěrečný bowling, pořádaný poslední večer.

Naši i francouzští studenti jezdí na společný celodenní výlet do Prahy, naplánovaná je návštěva Litomyšle, zámku a galerie Olbrama Zoubka, Pardubic – hlavního města našeho regionu. Oblíbený je výlet do Punkevních jeskyní a na hrad Bouzov. Zajišťujeme exkurzi do podniků, které úspěšně spolupracují s některou ze zemí Evropské unie (např. Karosa ve Vysokém Mýtě, SAHM v Zálší nebo Elitex v Ústí nad Orlicí).

Pobyt ve Francii – říjen

Program pobytu ve Francii organizují francouzští kolegové. Pravidelnou součástí bývá návštěva školy a účast ve výuce. Žáci si sami vyberou hodiny, do kterých by se chtěli podívat. Tento pracovní den pak obvykle vrcholí vzájemným utkáním v košíkové nebo v odbíjené. Jeden den bývá věnován prohlídce Štrasburku a exkurzi do komplexu Evropského parlamentu.

V blízkosti města Bitche leží jeden z největších bunkrů Maginotovy linie. Jeho prohlídka patří k nejzajímavějším akcím pobytu ve Francii. K poznání historie regionu patří i návštěva Citadely, opevnění, které dominuje městu. Je to dílo slavného stavitele Vaubana, jehož stavby najdeme po celé Francii. Citadela byla vystavěna v 17. století a sloužila i za druhé světové války jako úkryt před bombardováním.

Rozsáhlé archeologické vykopávky v Bliesbrucku odkrývají galorománské lázně a hrob keltské princezny. K tomuto regionu patří i tradiční výroba skla, porcelánu a dřeváků. Sklářská manufakturní dílna v Meisenthalu nabízí praktickou ukázku výroby foukaného skla. V přilehlém muzeu, vedle výrobků místních sklářů, najdeme i český křišťál, vyrobený totálně nasazenými českými skláři za druhé světové války.

K poznání současného života ve Francii přispívá i to, že studenti žijí celý týden v rodinách svých korespondentů. Mají možnost poznat každodenní život francouzské rodiny, jejich zvyky, francouzskou kuchyni, způsob bydlení a v praxi si ověřit své komunikační dovednosti v cizím jazyce.

Tyto výměnné pobyty jsou také vynikající příležitostí k výměně zkušeností i mezi profesory. Jsme ubytováni v rodinách svých kolegů, se kterými prožijeme pracovní týden, seznámíme se s francouzským školským systémem a oni poznávají systém náš.

Historie výměn s Lycée Bitche

  • reciproční 1995 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Pešková, Linková
  • reciproční 1997 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kytlicová, Hellmuthová
  • reciproční 1999 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Kristen
  • reciproční 2001 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Kuběnková, Suchomelová
  • reciproční 2004 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Nováková, Suchomelová, Kyselicová (nejela)
  • reciproční 2006 Lycée Bitche 7 dní 38 studentů Křížová, Janecká, Kašše
  • reciproční 2008 Lycée Bitche 7 dní 45 studentů Křížová, Janecká, Kašše, Borovička
  • reciproční 2010 Lycée Bitche 7 dní 36 studentů Křížová, Janyšová, Kašše, Minářová
  • reciproční 2012 Lycée Bitche 7 dní 32 studentů Křížová, Holubářová Dana, Kašše
  • reciproční 2014 Lycée Bitche 7 dní 33 studentů Minářová, Pražáková, Kašše