Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Šablony 2017

Šablony 2017

Na základě Výzvy č. 02_16_035 MŠMT naše škola podala žádost o podporu projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Žádost byla schválena dne 26. 7. 2017 pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0­.0/16_035/0006619.

Během projektového období od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019 plánujeme plnit aktivity v těchto šablonách:

  • III/2.1 Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
  • III/2.2 Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
  • III/2.3 Vzdělávání PP SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
  • III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
  • III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
  • III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
  • III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
  • III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených šk. neúspěchem

Celkem 97 šablon v hodnotě 661 787 Kč. Projektu se účastní 21 pedagogů.

Petr Borovička, koordinátor projektu