Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Šablony 2019

Šablony 2019

 • Registrační č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0­.0/18_065/0015646
 • Období: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
 • Dotace ve výši 1 092 156 Kč

Aktivity:

 • 2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, osobnostně sociální rozvoj, kariérové vzdělávání, projektová výuka, polytechnické vzděláváním, ICT, kulturní povědomí a vyjádření)
 • 2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • 2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.III/10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/šk. zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
 • 2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
 • 2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Petr Borovička, koordinátor projektu