Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Zahraničí / Výměnné pobyty

Výměnné pobyty

Výměnné pobyty v zahraničí se staly významným rysem života ústeckého gymnázia. Zajišťování těchto pobytů znamená řadu starostí a velkou odpovědnost pro organizátory, ale na druhé straně přináší spoustu zážitků, poznatků a zkušeností všem zúčastněným. Podívejme se, jaký je jejich přínos.

Studenti partnerských škol při pobytu u nás na jednodenním výletu obdivují krásu našeho hlavního města, které je symbolem naší republiky v zahraničí. Ovšem poznávají také, že naše země není jenom Praha. Líbí se jim krajina Orlických hor a jejich podhůří, seznamují se s kulturními památkami našeho kraje a při návštěvě výrobního podniku poznávají orlickoústecký průmysl. Výměnné studentské pobyty tím přispívají k poznání Orlickoústecka mladými lidmi ze vzdálených míst Evropy.

Při výměnných pobytech v zahraničí mají studenti příležitost poznat cizí zem, život její společnosti, poznat kulturu, krásy a pamětihodnosti země. Mají možnost zdokonalit své jazykové znalosti. Ovšem zejména se setkávají s lidmi, získávají nové přátele. Poznávají, že lidé žijící tak daleko od sebe jsou si navzájem velmi blízcí. Domnívám se, že to je jedna z nejcennějších zkušeností pro mladého člověka a že ji dokáže uplatnit v dalších letech života.

Proto je třeba poděkovat všem profesorům školy, kteří se podílejí na těchto aktivitách a popřát jim mnoho energie, elánu a spoustu krásných zážitků při výměnných pobytech v příštích letech.