Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Projekty / Výzva č. 57

Výzva č. 57

Náš projekt Výzva 57 Blended learning, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57­.1359, 17.9.2015 úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování (projektové období 1.9.-31.12.2015).

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Podporované aktivity jsou rozděleny do 4 šablon. První dvě se týkají dílen ZŠ a další dvě se týkají cizích jazyků na SŠ.

Vybrali jsme si realizovat následující šablonu č. 3 Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém/ně­meckém/francou­zském jazyce formou blended learningu v počtu 28 v celkové hodnotě 183 232 Kč s tím, že peníze se využijí na výukové licence a související počítačový hardware.

Klíčova aktivita proběhla bez závad a závěrečná monitorovací zpráva byla schválena bez připomínek 8. 3. 2016.

Petr Borovička
koordinátor projektu