Účastnily jsme se Dětské scény a Wolkerova Prostějova 2024

Přednes je obor, který si jako zálibu nezvolí mnoho lidí. Kdo ho ale zkusí, velmi rychle zjistí, jak dobře či špatně mluví.

Nakolik artikuluje, dokáže chápat text a srozumitelně ho předat někomu, kdo ho poslouchá. Velmi rychle pochopí, že „lajdáckost“ mluvy není možná. Úsilí, které věnuje pochopení textu, koncentrovanosti na výslovnost, interpretaci textu se vrátí následně ve srozumitelném vyjadřování, hlasité mluvě a sebevědomém projevu.

A v letošním roce jsme se pokusily s vybranými texty ukázat i na přehlídkách. Dětské scény – okresního kola v Ústí nad Orlicí, se zúčastnily čtyři dívky. Saša Brzhezytská, Anna Tisoňová (2. B) a nela Kadrmanová a Nela Foltýnková (1.B). Sbíraly jsme zkušenosti do dalších recitací.

Wolkrův Prostějov, jeho krajské kolo v Pardubicích, absolvovala Míša Krycnerová (3.A). Její výkon byl oceněn diplomem a přímým postupem do národního kola.

Děvčata byla šikovná a patří jim poděkování za dobrou reprezentaci školy!!!

Lenka Janyšová

< zpět na úvod

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies