Šablony OP JAK 2022

Na základě Výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I naše škola podala žádost o podporu projektů do Operačního programu Jan Amos Komenský. Žádost byla schválena dne 9. 12. 2022 pod registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_00­3/0002809 a názvem Šablony OP JAK 2022.

Během projektového období od 1. 11. 2022 do 30. 6. 2025 plánujeme plnit aktivity v těchto šablonách:

  • 1.III/3 Školní psycholog SŠ
  • 1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, 129×
  • 1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, 26×
  • 1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ, 8×
  • 1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ, 1×
  • Celková dotace je 1 783 655 Kč. Projektu se účastní 27 pedagogů.

Petr Borovička, koordinátor projektu

< zpět na úvod

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies