Co nabízíme

Prostřednictvím plně kvalifikovaných pedagogů poskytuje naše gymnázium svým studentům úplné střední všeobecné vzdělání, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Úspěch našich studentů v přijetí na vysoké školy se dlouhodobě pohybuje těsně pod hranicí sta procent. Výběrem volitelných předmětů se studenti později specializují, a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření.

Základní informace

4leté studium – po skončení 9. třídy ZŠ (kód studia: 79–41-K/41)
8leté studium – po skončení 5. třídy ZŠ (kód studia: 79–41-K/81)
Více viz Učební plány, Školní vzdělávací program, Maturity, Školní řád, Rozvrh hodin

Cizí jazyky

Angličtina (povinná)
Francouzština (volitelná)
Němčina (volitelná)
Ruština (volitelná)
Španělština (volitelná)
Italština (nepovinná)
Latina (nepovinná)

Angličtina je povinná pro všechny po celou dobu studia. Máme interního rodilého mluvčího AJ. Druhý cizí jazyk se začínají studenti učit od sekundy osmiletého studia a od 1. ročníku čtyřletého studia jako povinně volitelný předmět až tři hodiny týdně.

Povinně volitelné semináře

Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Dějepis
Zeměpis
Svět umění
Základy společenských věd
Informační a komunikační technologie

Každý student si vybírá čtyři povinně volitelné semináře, které rozšiřují znalosti studenta v daném oboru a připravují ho na specifický druh vysokých škol. Předposlední rok studia je dotace dvě hodiny týdně a v maturitním ročníku tři.

Nepovinné předměty

Nad rámec všech povinných a povinně volitelných předmětů se žáci mohou přihlásit do nepovinného předmětu. Získané vědomosti se určitě budou hodit i v praktickém životě.

Deskriptivní geometrie
Dramatická výchova
Sborový zpěv
Třetí cizí jazyk (italština, latina)

Kroužky

Elektrotechnika, divadelní kroužek, včelařský kroužek, sportovní kroužky, aj.

Mezinárodní pobyty a zájezdy

Francie
Německo
Anglie
Dánsko
Švédsko

Projekty programu SOCRATES se zahraničními školami

COMENIUS (Gymnázium A. Einsteina, Berlín)
LINGUA (PWS Oundle, Anglie)

Grantové projekty (aktuální projekty)

I-KAP II
IROP – vybudování nové biologické laboratoře a vybavení pro přírodovědné předměty
EU peníze středním školám (Šablony)
Kras a pseudokras (Krasy)

Sportovní a projektové aktivity

Vlastní tělocvična, posilovna v budově školy, košíková, odbíjená, aerobik, atletika, florbal, stolní tenis, plavání, orientační běh, aj.

Každoročně organizujeme Adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků, Turistický kurz, Sportovní kurz, Vodácký kurz, Lyžařský kurz a Projektový den Ochrany člověka za mimořádných událostí. Na škole je ustanoven sportovní klub.

Soutěže a olympiády

Naši žáci pravidelně dosahují výborných výsledků na soutěžích a olympiádách v nejrůznějších humanitních i přírodovědných předmětech (viz samostatná sekce vlevo – Soutěže a olympiády).

Kulturní a jiné akce

Divadelní představení, Den studenstva, maturitní ples, výstava výtvarných prací studentů, hostíme putovní tematické výstavy, spolupracujeme s místními charitativními organizacemi a Červeným křížem, účastníme se filmového festivalu Jeden svět, pořádáme besedy a přednášky, podporujeme divadelní přehlídku Mladá scénu atd.

Studentský parlament a časopis

Studenti naší školy vydávají časopis Gymplák a od roku 2018 zasedá Studentský parlament, který má své zástupce v každé třídě a zabývá se nejrůznějšími tématy.

Webové stránky školy

Školní internetové stránky jsou hlavním komunikačním kanálem mezi žáky, rodiči a učiteli. Tato nová verze byla spuštěna na jaře 2024, předchozí byla v provozu od roku 2003.

< zpět na úvod

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies