Gymnázium Ústí nad Orlicí / Příspěvky / Školní akce / Simulované zastupitelstvo

Simulované zastupitelstvo

Ve dnech 23. – 24. 5. (2. A) a 24. – 25. 5. (6. B) realizovala společnost Agora CE projekt simulovaného zastupitelstva. V rámci dvoudenního bloku se nejprve ve škole zúčastněné třídy dozvěděly podrobnosti o fungování obecního zastupitelstva, jeho ukotvení v českém právním řádu, ale především sami žáci aktivně diskutovali o problémech spojených s Ústím nad Orlicí.

Druhý den programu se odehrával v kulturním domě, kde se konají zasedání městského zastupitelstva, pod dohledem místostarostů Jiřího Preclíka a Pavla Svatoše, jako i dalších pracovníků městského úřadu. Vrcholem celého projektu byla simulace zastupitelstva, na níž se naši studenti vžili do rolí zastupitelů a v rámci fiktivních politických stran předkládali své návrhy zpracované stejným způsobem, jako by je předkládali na reálném zastupitelstvu, a následně o jejich schválení hlasovali.

Primárním cílem celého projektu bylo posílit občanskou angažovanost, zájem o komunální politiku a především poukázat na možnost aktivního ovlivňování dění ve svém bezprostředním o­kolí.

O projektu na svém webu informuje také město: zde

David Novotný

26.5.2022, 14:20, 8 obrázků


obrázek 4915 obrázek 4914 obrázek 4913 obrázek 4912
obrázek 4911 obrázek 4910 obrázek 4909 obrázek 4908